Logo2

Theorie- en rijexamen

Het theorie-examen personenauto
Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er in het theorie-examen aandacht besteed aan gevaarherkenning. In samenwerking met de SWOV (Stichting Westenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn vragen ontwikkeld die toetsen of je gevaren in het verkeer herkent.
Het theorie-examen voor de auto bestaat uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen).
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen).
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

Je slaagt voor het theorie-examen als:
Je tenminste 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.
Je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.
Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen.
Het is daarom belangrijk om je op alle onderdelen goed voor te bereiden. De theorietraining geeft je daar een goede basis voor.
De fotovragen over gevaarherkenning krijg je slechts 8 seconden te zien.

Rijexamen en beginnende bestuurders
Nieuwe rijbewijsbezitters hebben een veel grotere kans op een ongeluk dan ervaren automobilisten.
In het afgelopen decennium zijn er specifieke maatregelen genomen voor de beginnende bestuurder, zoals de invoering van een beginnersrijbewijs en strengere alcohollimieten. 2ToDrive is inmiddels definitief ingevoerd.

Nadruk op zelfstandig rijden en gevaarherkenning
Rijlesleerlingen worden nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig en bewust rijden, gevaarherkenning en milieubewust rijgedrag. Ook moeten ze meer nadenken over hun eigen verbeterpunten in het verkeer. Zo worden ze zich meer bewust van de risico's. De eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder staat centraal.

Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland