Logo2

Navigatie apparatuur verplicht

We werken in de lesauto niet met de standaard ingebouwde navigatie, maar met een losse TomTom Go 5200 voorzien van de meest recente kaarten, live services en alle mogelijke taalinstellingen. Je moet het systeem zelfstandig kunnen bedienen en tijdens opdrachten van de TomTom moet je de aandacht op de juiste manier tussen de scherminformatie en de verkeerssituatie kunnen verdelen.
Daarom oefenen we dat tijdens elke rijles.

Tijdens je toets of examen vraagt de examinator je om stilstaand een adres in te voeren. Vanaf dat moment rij je uitsluitend met behulp van de TomTom, dus zonder hulp of aanwijzingen van de examinator, ongeveer 10-15 minuten helemaal zelfstandig.

Met het gebruik van navigatieapparatuur wil het CBR het zelfstandig rijden bevorderen. Steeds meer auto's zijn er 'af fabriek' immers al mee uitgerust. Toekomstige chauffeurs moeten dus worden voorbereid op de werking en het gebruik daarvan.

Waarschuwingssignalen voor snelheid, radar e.d. schakelen we uit maar de snelheidsaanduiding in het scherm is toegestaan. Als opdrachten in een andere taal in het belang zijn van de kandidaat, is het toegestaan. Het adres van het CBR staat in 'mijn plaatsen'.

Bij het onderdeel zelfstandig rijden kan de examinator je in plaats van een opdracht met navigatie, ook een clusteropdracht geven of je vragen naar een bepaald punt of een bepaalde plaats te rijden. Een clusteropdracht betekent dat je meerdere opdrachten (maximaal vijf ineens) krijgt.
Het kunnen er maximaal vijf ineens zijn. Zelf naar een doel rijden kan bijvoorbeeld rijden naar je eigen huis zijn of naar een hoge mast of kerktoren of een ander gebouw in de verte.


Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland